Getting the right job done right

Xin chào, tôi là Toàn,

Founder & Mentor tại Vân Tay Media. Tôi là một nhà lãnh đạo, một doanh nhân, công việc của tôi hiện tại là tối ưu marketing – tài chính – vận hành cho các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Vân Tay Media.

Đây là nơi chia sẻ những kiến thức – kinh nghiệm của tôi trong công việc và cuộc sống, rất mong chúng có ích với bạn.


Copyright 2023 © A realistic dreamer