Content

Ba nguyên tắc phát triển nội dung

Ba nguyên tắc phát triển content cho sản phẩm/dịch vụ của công ty:

 1. Phát triển theo các stage của hành trình khách hàng
  1. Awareness & Interest (is there a problem to be solved?)
  2. Consideration (is this worth?)
  3. Evaluation (why you?)
  4. Purchase (cost & benefit explain)
  5. Renewal / Repurchase (does this solution continue to solve my needs)?
 2. Có thể tận dụng để trình bày các dạng khác nhau (video, inforgraphic, ebook, fanpage post)
 3. Được liên kết với nhau và được chia sẻ cho tất cả các bên liên quan.

Toàn Bùi

10 năm kinh nghiệm trong quản trị, vận hành và phát triển digital markeing agency, tôi giúp các công ty ngành dịch vụ số ứng dụng công nghệ, tinh gọn vận hành, xây dựng thương hiệu mạnh để thu hút khách hàng tiềm năng và gia tăng doanh thu.

Điện thoại / Telegram / Zalo: 0907 772 365

Email: [email protected]

Bài viết liên quan