Các doanh nghiệp lớn mất 47 triệu đô mỗi năm vì chia sẻ kiến thức kém hiệu quả

Theo “Panopto Workplace Knowledge and Productivity Report”, nhân viên ở Mỹ tiêu tốn 5.3 giờ mỗi tuần để chờ những thông tin quan trọng từ đồng nghiệp hoặc viết lại những kiến thức đã có (và đáng ra chỉ cần viết một lần). Thời gian lãng phí này dẫn đến dự án bị trì trệ, bỏ lỡ cơ hội, sự thất vọng – khó chịu giữa các đồng nghiệp,…..

Trong hơn 1,000 người được hỏi, 42% lượng kiến thức là “riêng” hoặc mang tính cá nhân. Các kiến thức này được “đúc kết” từ vị trí hiện tại của nhân sự đó và không được chia sẻ cho bất kỳ đồng nghiệp nào. Cho nên, khi nhân sự đó thôi việc hoặc vắng mặt, những đồng nghiệp của họ không thể làm 42% những công việc đó.

Cụ thể:

Trong bối cảnh công việc thay đổi và có những đặc thù riêng & làm việc từ xa, lãnh đạo doanh nghiệp phải ưu tiên cho chia sẻ kiến thức.

Nguồn: https://www.panopto.com/about/news/inefficient-knowledge-sharing-costs-large-businesses-47-million-per-year/

Các bài viết khác:


Copyright 2023 © A realistic dreamer