Cải thiện bản thân

Tôi yêu thích sự dễ hiểu, để cải thiện bản thân, tôi lập ra các danh sách làm – không làm được thể hiện dưới dạng hình ảnh.

Đây là hình đầu tiên:

Chủ đề từ bỏ và hướng đến số 1

Làm cách nào?

Để chuyển từ Lo lắng sang Thực tế; ta cần:

Để chuyển từ Phán xét sang Cảm thông, thấu hiểu, góp ý; ta cần:

Để chuyển từ than phiền sang Trợ giúp, xây dựng; ta cần:

Các bài viết khác:


Copyright 2023 © A realistic dreamer