Cá nhân

Cải thiện bản thân

Tôi yêu thích sự dễ hiểu, để cải thiện bản thân, tôi lập ra các danh sách làm – không làm được thể hiện dưới dạng hình ảnh.

Đây là hình đầu tiên:

Chủ đề từ bỏ và hướng đến số 1

Làm cách nào?

Để chuyển từ Lo lắng sang Thực tế; ta cần:

Để chuyển từ Phán xét sang Cảm thông, thấu hiểu, góp ý; ta cần:

Để chuyển từ than phiền sang Trợ giúp, xây dựng; ta cần:

Toàn Bùi

10 năm kinh nghiệm trong quản trị, vận hành và phát triển digital markeing agency, tôi giúp các công ty ngành dịch vụ số ứng dụng công nghệ, tinh gọn vận hành, xây dựng thương hiệu mạnh để thu hút khách hàng tiềm năng và gia tăng doanh thu.

Điện thoại / Telegram / Zalo: 0907 772 365

Email: [email protected]

Bài viết liên quan