Đánh giá mức độ phù hợp của khách hàng với giải pháp

Ideal Client / Custom Profile fit
Source: http://www.thefiveabilities.com

Bạn có thể copy 1 bản google sheet / download về với dạng excel để dùng một cách tiện lợi tại đây.

Các bài viết khác:


Copyright 2024 © A realistic dreamer