CDP

Đánh giá mức độ phù hợp của khách hàng với giải pháp

Ideal Client / Custom Profile fit
Source: http://www.thefiveabilities.com

Bạn có thể copy 1 bản google sheet / download về với dạng excel để dùng một cách tiện lợi tại đây.

Toàn Bùi

10 năm kinh nghiệm trong quản trị, vận hành và phát triển digital markeing agency, tôi giúp các công ty ngành dịch vụ số ứng dụng công nghệ, tinh gọn vận hành, xây dựng thương hiệu mạnh để thu hút khách hàng tiềm năng và gia tăng doanh thu.

Điện thoại / Telegram / Zalo: 0907 772 365

Email: [email protected]

Bài viết liên quan