Learning

Kim tự tháp DIKW

Ta hay nhầm lẫn / sử dụng chồng chéo giữa các khái niệm dữ liệu, thông tin, kiến thức.
Thực tế chúng hoàn toàn khác nhau và có thể tổng hợp thành một dạng kim tự tháp để thấy sự tương quan. Đó chính là Kim tự tháp DIKW.

Kim tự tháp DIKW
Kim tự tháp DIKW có bổ sung (Thực ra cũng không hẳn là kim tự tháp vì tôi vẽ không giống, nhưng như vậy thì dễ trình bày các chữ bên trong hơn)

Chúng ta thu thập, lưu trữ, xử lý, sắp xếp dữ liệu để chúng trở thành thông tin, từ thông tin, chọn lọc tiếp để có kiến thức, rồi thực hành & thấu hiểu để có trí tuệ.

Trình tự này có thể hoạt động như một vòng tuần hoàn và các thành phần trong đó bổ trợ cho nhau ở các giai đoạn. Có thể là hình xoắn ốc để lặp lại, cải thiện sự tập trung và đến đích trong một phạm vi nào đó.

Trong này, tôi có thêm “Thực hành & Thấu hiểu” như một lớp đệm ở giữa Kiến thức & Trí tuệ, bởi vì nhiều người mắc phải cái “Bẫy tri thức” – đó là đọc xong lý thuyết, ngẫm nó và nghĩ là mình biết và đã có trí tuệ về nó, nhưng thực tế không phải. Bạn sẽ phải trải qua bước thực hành và (để) thấu hiểu.

Toàn Bùi

10 năm kinh nghiệm trong quản trị, vận hành và phát triển digital markeing agency, tôi giúp các công ty ngành dịch vụ số ứng dụng công nghệ, tinh gọn vận hành, xây dựng thương hiệu mạnh để thu hút khách hàng tiềm năng và gia tăng doanh thu.

Điện thoại / Telegram / Zalo: 0907 772 365

Email: [email protected]

Bài viết liên quan