Mấy nguyên tắc phát triển kinh doanh

 1. Phải thiết kế những module lập trình(1) được trong kinh doanh. Những module này phải có khả năng kết hợp với nhau một cách ít tốn kém nhất.
 2. Tự động hóa ở mỗi module nhiều như có thể.
 3. Phải hiểu cực kỳ tường tận về hệ thống.
 4. Phải tối giản các hoạt động về gần mục đích nhất, ngay cả khi time window rộng mở
 5. Muốn có mindset scale up cái gì, chỉ việc gắn thêm chữ “generator” vào tên các module trong đó.
 6. Continuously Integration & Continuously Delivery
 7. Không bao giờ chờ khát nước mới đào giếng
 8. Đừng sợ quê, đừng dễ tự ái, có nhiều thứ giá cao hơn nhiều.
 9. Cái tôi càng lớn, thành công càng thấp, trừ khi bạn là thiên tài, nhưng việc kinh doanh thì không nên trông cậy quá nhiều vào thiên tài (vì không scale được).
 10. Biết khiêm tốn và rộng lượng, ai rồi cũng có lúc khó khăn, sai lầm.

Ghi chú

 1. Lập trình ở đây không chỉ là lập trình máy tính mà là cả hoạt động của doanh nghiệp.

Các bài viết khác:


Copyright 2023 © A realistic dreamer