Data

Sử dụng biểu đồ cột trong trực quan hoá dữ liệu

Biểu đồ cột là gì

Biểu đồ cột (colum chart) có nhiều tên khác: bar graph, bar chart.

Biểu đồ cột là một dạng biểu đồ phổ biến, được dùng để biểu diễn giá trị số cho các phân loại đặc tính (categorical feature) dạng thanh. Mỗi phân loại chiếm một thanh, và chiều dài của từng thanh tương ứng giá trị của cột.

Các cột phải có cùng một đường cơ sở (baseline) để có thể so sánh đúng.

Trong biểu đồ bên dưới, các tháng là categorical feature, còn số lượt xem (cột y) là metric.

Dùng biểu đồ này, ta có thể thấy giai đoạn tháng 9 – 11 số view bị giảm nghiêm trọng, nguyên nhân có thể do google đổi thuật toán 😀

Dữ liệu của biểu đồ

Khi nào thì dùng biểu đồ cột

Nó được dùng khi bạn muốn thể hiện sự phân phối của dữ liệu hoặc muốn so sánh một chỉ số đo lường nào đó giữa các nhóm dữ liệu.

Tips:

Dùng mức 0 làm cơ sở để so sánh

Giúp người đọc dễ hình dung độ lớn thực sự của dữ liệu & mức độ chân thật của trực quan hoá. Nếu sử dụng đường cơ sở > 0, tỉ lệ chiều cao của các thanh có thể không đúng với tỉ lệ thực tế, từ đó gây hiểu lầm cho người đọc.

Comparing perceptions when a zero-baseline is used vs. a non-zero baseline

Dùng dạng hình chữ nhận cho các thanh

Sử dụng các dạng thanh khác (như thanh có bo tròn) sẽ gây khó cho người đọc giá trị thực.

Changing the shape of the ends of your bars or using 3-d effects can harm interpretability

Cân nhắc sắp xếp theo giá trị

Nếu bạn không quan tâm tới thứ tự trục x (vd trong hình bên dưới là các quận), thì việc sắp xếp theo chiều giảm dần sẽ giúp ích cho người đọc trong việc so sánh nhanh các thanh dữ liệu (vd: biết ngay quận nào có số user cao nhất).

When category levels don't have inherent order, sorting by value can improve a chart's readability.

Dùng màu sắc để nhấn mạnh câu chuyện

Thay vì dùng phong cách “cầu vồng sau mưa” như hình bên trái, bạn chỉ nên nhấn vào những thanh bạn muốn người đọc chú ý như hình bên phải.

Comparison of plot with arbitrary rainbow colors vs. meaningful highlighting

Khi nào dùng thanh ngang, khi nào dùng thanh dọc

Nếu biểu đồ của bạn có quá nhiều cột, trình bày dạng ngang sẽ dễ nhìn hơn.

Comparison of vertical and horizontal bar chart

Cân nhắc cho số vào làm label của các cột cho dễ đọc

Value annotations can provide a clearer encoding of value.

Tham khảo thêm: https://chartio.com/learn/charts/bar-chart-complete-guide

Toàn Bùi

10 năm kinh nghiệm trong quản trị, vận hành và phát triển digital markeing agency, tôi giúp các công ty ngành dịch vụ số ứng dụng công nghệ, tinh gọn vận hành, xây dựng thương hiệu mạnh để thu hút khách hàng tiềm năng và gia tăng doanh thu.

Điện thoại / Telegram / Zalo: 0907 772 365

Email: [email protected]

Bài viết liên quan