The Culture Design Canvas – Khung thiết kế văn hoá công ty

Thành thật mà nói thì văn hoá công ty thường được hiểu rất mơ hồ và đa phần dựa vào cảm nhận của người lãnh đạo, đặc biệt là những người sáng lập công ty.

Bạn có thể google rất nhiều định nghĩa về văn hoá công ty, văn hoá doanh nghiệp nhưng để “cầm nắm” được nó một cách cô đọng dễ thấy, dễ hiểu, dễ nhớ thì không dễ.

Khung thiết kế văn hoá công ty (mình tạm dịch từ Culture Design Canvas, sau đây gọi tắt là CDC).

Hình ảnh từ liberationist.org

CDC là một công cụ chiến lược trực quan để thiết kế văn hoá mới cho nơi làm việc hoặc (và) thể hiện văn hoá đã có.

Các thành phần trong CDC bao gồm:

 1. Cốt lõi
  1. Purpose & Values: hãy cho mọi người trong công ty biết rõ mục đích của tổ chức họ đang tham gia và những giá trị mà tổ chức tin tưởng.
  2. (Strategies) Priorities: các thứ ưu tiên trong công ty, thậm chí có thể vượt qua quy trình và quyết định của sếp.
  3. Behaviors: thưởng và phạt. Điều gì làm trong công ty sẽ được thưởng, điều gì làm sẽ bị phạt.
 2. Cảm xúc
  1. Psychological Safety: hãy cho mọi người biết họ an toàn khi nói lên / thể hiện chính kiến của mình.
  2. Feedback: cách feedback với người, việc và tổ chức thế nào
  3. Ritual: có kiểu “nghi thức” nào công ty dùng để đón người mới, bắt đầu dự án, khen thưởng,…
 3. The rational culture
  1. Decision-Making: cách công ty ra quyết định
  2. Meetings: cách thức họp hiệu quả tại công ty
  3. Norms & Rules: các quy tắt mang tính định hướng

Thông tin thêm: https://liberationist.org/the-culture-design-canvas/

Các bài viết khác:


Copyright 2024 © A realistic dreamer