Opperation

Thiết kế tác vụ

Đây là hoạt động phân chia tác vụ lớn thành các tác vụ con với sự cân nhắc về sự kết hợp giữa chúng để hoàn thành mục tiêu.

Trật tự:

Phức tạp:

Phân mảnh:

Rắc rối:

Toàn Bùi

10 năm kinh nghiệm trong quản trị, vận hành và phát triển digital markeing agency, tôi giúp các công ty ngành dịch vụ số ứng dụng công nghệ, tinh gọn vận hành, xây dựng thương hiệu mạnh để thu hút khách hàng tiềm năng và gia tăng doanh thu.

Điện thoại / Telegram / Zalo: 0907 772 365

Email: [email protected]

Bài viết liên quan