Uncategorized

Tôi chỉ là một đứa trẻ

Tôi chỉ là một đứa trẻ, sống trong thế giới đầy thay đổi của mình, vươn xa với những hiểu biết mới trong thế giới đó và thất vọng với những gì đang có hiện tại.

Toàn Bùi

10 năm kinh nghiệm trong quản trị, vận hành và phát triển digital markeing agency, tôi giúp các công ty ngành dịch vụ số ứng dụng công nghệ, tinh gọn vận hành, xây dựng thương hiệu mạnh để thu hút khách hàng tiềm năng và gia tăng doanh thu.

Điện thoại / Telegram / Zalo: 0907 772 365

Email: [email protected]

Bài viết liên quan