Tôi chỉ là một đứa trẻ

Tôi chỉ là một đứa trẻ, sống trong thế giới đầy thay đổi của mình, vươn xa với những hiểu biết mới trong thế giới đó và thất vọng với những gì đang có hiện tại.

Các bài viết khác:


Copyright 2023 © A realistic dreamer