Niềm tin

Tự động hoá - cách tôi sống nhiều hơn

Tôi biết đời mình rất giới hạn: sức khoẻ, thời gian, tiền bạc, mối quan hệ,… và các nguồn lực khác.

Ước chi tôi có thể nhân mình ra hoặc tăng sức mạnh tinh thần, thông minh hơn, nhớ được nhiều thứ hơn, tính toán nhanh hơn.

Bạn biết rồi đấy, hiện chưa có loại phép thuật để trực tiếp làm việc đó.

Nhưng có một con đường khác: tự động hoá.

Ơn trời.

Đó là lý do tôi say mê trong việc thiết kế và phát triển hệ thống tự động hoá, có thể làm việc thay tôi trong những công việc có thể lập trình được.

Hệ thống tự động này có thể hỗ trợ mạnh mẽ cho người quản trị dự án, quản trị tài chính và hiển nhiên, những người trực tiếp thực thi các dự án.

Uhm thì nó là gì?

Một trong những bản chất cố hữu của con người đó là tạo ra vấn đề (và mặt khác họ giải quyết vấn đề — trong quá trình đó, họ tạo ra những vấn đề khác). Càng thêm con người — càng thêm vấn đề.

Nhưng xin đừng hiểu lầm, tôi không thù ghét con người. Chỉ là máy móc có ít vấn đề hơn và luôn tập trung vào việc được chỉ định — và chúng tỏ ra rất hiệu quả trong thời đại mà con người phải học tập cách chúng làm việc.

Một lần nữa, quan điểm của tôi: con người nên tập trung vào những công việc sáng tạo hơn là làm những việc lặp đi lặp lại.

Toàn Bùi

10 năm kinh nghiệm trong quản trị, vận hành và phát triển digital markeing agency, tôi giúp các công ty ngành dịch vụ số ứng dụng công nghệ, tinh gọn vận hành, xây dựng thương hiệu mạnh để thu hút khách hàng tiềm năng và gia tăng doanh thu.

Điện thoại / Telegram / Zalo: 0907 772 365

Email: [email protected]

Bài viết liên quan