Góc nhìn

Các công ty đang dần trở thành… phần mềm (software)

Chúng ta nhìn thấy điều này không phải chỉ vì các doanh nghiệp ngày càng sử dụng nhiều phần mềm hơn mà vì nhiều hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp được định nghĩa theo phần mềm. Dễ thấy nhất là các quy trình để thực thi một chiến dịch, một dịch vụ.

Các doanh nhân, nhà đầu tư luôn muốn càng nhiều càng tốt – tự động hóa hoạt động kinh doanh của mình. Quy trình và hệ thống chính là lời giải cho điều này. Xuất phát từ đó, từng bộ phận trong doanh nghiệp dần dần chuyển sang hoạt động “bài bản” và ổn định dựa trên các nguyên lý thiết kế của phần mềm.

Nếu coi doanh nghiệp là phần mềm, nền kinh tế là hệ điều hành thì quả là một so sánh vừa vặn.

Bất chấp làn sóng cho rằng con người không nên quá phụ thuộc vào phần mềm, vào máy móc và cho rằng các tổ chức cần nhân văn hơn, sáng tạo hơn thông qua cởi trói cho con người.

Nhưng mỉa mai thay, phần mềm nói riêng, máy móc nói chung cũng chính là chìa khóa để cởi trói sáng tạo cho nhân loại.

Toàn Bùi

10 năm kinh nghiệm trong quản trị, vận hành và phát triển digital markeing agency, tôi giúp các công ty ngành dịch vụ số ứng dụng công nghệ, tinh gọn vận hành, xây dựng thương hiệu mạnh để thu hút khách hàng tiềm năng và gia tăng doanh thu.

Điện thoại / Telegram / Zalo: 0907 772 365

Email: [email protected]

Bài viết liên quan