Đã đến lúc “thiết kế web Việt Nam” nhìn nhận và thay đổi mình

Là một người tham gia vào mảng thiết kế và phát triển website từ 2009, làm việc qua các vai trò Developer, Tester, BA, PM và Account. Hôm nay tôi phải nói rằng những người cùng ngành chúng ta cần có cái nhìn khác về công việc này.

Ở đây tôi bàn về các “dịch vụ thiết kế web” mà mọi người thường thấy. Cơ bản nó thế này:

Quá trình này có vẻ không còn hợp 🙂

Một website trong thời điểm hiện tại đóng vai trò quan trọng trong một mạng lưới phức hợp của các nền tảng khác và cần liên tục thay đổi để đáp ứng được tham vọng truyền thông của doanh nghiệp. Nơi mà việc mua đứt bán đoạn hợp đồng thiết kế website không còn phù hợp.

Vậy những gì cần thay đổi?

Theo tôi, chúng là như thế này:

Các thay đổi này sẽ được áp dụng vào phiên bản Letweb 4.0 và chúng ta sẽ cùng xem nó diễn tiến thế nào.

Các bài viết khác:


Copyright 2023 © A realistic dreamer