Uncategorized

Workflow

Workflow là một chuỗi các tác vụ (task) cần làm để hoàn thành một công việc lặp đi lặp lại.

VD: Workflow về duyệt một bài viết

Hình ảnh: Atlassian JIRA

Không chỉ có ý nghĩa trong tự động hóa, Workflow còn cung cấp một cái nhìn trực quan và tổng thể cho toàn bộ nhân sự tham gia.

Trong doanh nghiệp, workflow có thể hiểu là quy trình làm việc. Bạn có thể quản lý phiên bản cho các quy trình này và đo lường hiệu quả giữa chúng.

Các nút trong workflow có thể được xử lý bởi cả người và máy. VD: Máy kiểm tra một số tiêu chí của bài viết như số từ, số hình ảnh, nếu đạt thì chuyển qua cho người duyệt.

Tư duy theo kiểu workflow mang lại cách tiếp cận mới cho cả người làm kinh doanh và lập trình. Để khi business logic thay đổi thì không tốn quá nhiều công sức để sửa mã nguồn (code) hoặc viết quá nhiều trên giấy (chưa kể thời gian để truyền thông lại cho các bên liên quan).

Ứng dụng workflow là một bước quan trọng trong mở rộng doanh nghiệp.

Toàn Bùi

10 năm kinh nghiệm trong quản trị, vận hành và phát triển digital markeing agency, tôi giúp các công ty ngành dịch vụ số ứng dụng công nghệ, tinh gọn vận hành, xây dựng thương hiệu mạnh để thu hút khách hàng tiềm năng và gia tăng doanh thu.

Điện thoại / Telegram / Zalo: 0907 772 365

Email: [email protected]

Bài viết liên quan