Uncategorized

“Quy trình” sáng tạo

Phía mình có nhiều cách làm khá tự do, nhưng để đúc kết và trình bày cho quý bạn xem web đây thì có 7 bước dưới đáy biển

1. What is the limitation?

Xác định trước các đường ranh. Giới hạn của vụ này là gì? Đó chính là thời gian, quy mô, budget cho project, brief của khách hàng, những điều được làm và không được làm, đánh giá rủi ro.

2. What can we do?

Chúng ta có thể làm gì với những giới hạn trên? Big idea là gì? Những gói dịch vụ nào phù hợp, nguồn lực cần thiết là gì?

3. What if…

Đây là đoạn mà các ý tưởng sáng tạo bắt đầu nè. Sẽ như thế nào nếu cái này không tồn tại? Sẽ như thế nào nếu cái kia tồn tại? Sẽ như thế nào nếu nghịch lý này xãy ra….

Đây chính là đoạn bạn cần “thoát xác” một chút, tạm rời mắt khỏi thực tại (bước 1) để đưa ra thật nhiều ý tưởng với đồng bọn. Rồi tha hồ tranh luận, gạch cái này thêm cái kia. Một lúc sẽ ra.

4. How could we do it

Giờ mình sẽ thực hiện việc này sao đây? bước 3 bay bổng rồi, bước 4 quay về thực tại với output của bước 3. À, thì đây là bước hoàn thiện cái gọi là “sáng tạo” kia. Đem một chút khác lạ vào thực tế làm cho nó khả thi.

5. Milestones

Thiết lập các cột mốc cần thiết khi triển khai để đánh giá ý tưởng.

6. Track & Test

Theo dõi và kiểm tra thiên hạ ngoài kia phản ứng thế nào.

7. Improve

Dựa trên data để cải tiến.

Mình xin phép không trình bày chi tiết hơn bước 5, 6, 7 vì nó mang tính chất đo đếm nhiều, thường mọi người đều có biểu mẫu, tool để làm rồi hoặc rất dễ tìm kiếm, chưa kể nó phụ thuộc nhiều vào mục tiêu chiến dịch của khách hàng.

Ngoài ra, có 2 điều mình cần làm rõ:

  1. Để thực hiện các bước đơn giản trên, muốn làm được hiệu quả, những bạn tham gia cần có kinh nghiệm & background nhất định. Họ không cần cao siêu, nhưng cần có kinh nghiệm để không lan man, sa đà.
  2. Đúng, chúng ta có các hệ thống bảng biểu, framework để sinh ra ý tưởng và có thể dùng để ra được sản phẩm đủ để mát lòng client nhưng nó cũng có giới hạn. Ý tưởng sáng tạo đáng chú ý thường được so sánh với đồ (bán) thủ công mỹ nghệ hơn là dây chuyền hoàn toàn tự động.

Talkshow “Sáng tạo trong thiết kế – Công thức cho ra đời tác phẩm thú ‘dị'” đã nhận được nhiều câu hỏi hay từ mọi người. Trong đó mình thấy có nhiều thắc mắc về cách làm, về chuyện “khuôn khổ hay không khuôn khổ”. Theo góc nhìn của mình thì luôn cần có khuôn khổ để sáng tạo, không có khuôn khổ (nếu thứ ấy có tồn tại trên đời) thì sẽ dẫn đến mất định hướng và không có hồi kết.

Bài viết nhân talkshow “Sáng tạo trong thiết kế – Công thức cho ra đời tác phẩm thú ‘dị'”

Toàn Bùi

10 năm kinh nghiệm trong quản trị, vận hành và phát triển digital markeing agency, tôi giúp các công ty ngành dịch vụ số ứng dụng công nghệ, tinh gọn vận hành, xây dựng thương hiệu mạnh để thu hút khách hàng tiềm năng và gia tăng doanh thu.

Điện thoại / Telegram / Zalo: 0907 772 365

Email: [email protected]

Bài viết liên quan